Det er god hamnekapasitet på Losna

Småbåthamna ligg på nordsida av Losnegard, ein god kilometer frå ferjekaia.

På hamna blir det kiosk, kafe, souvenirutsal og underhaldning under Losnapelet

Hamneavgift kr. 100,- for helga 11.- 13. juli