KŒre Magne Losnegard – CV:

F¿dd 05.05.51 pŒ Losna i Gulen kommune (Losna vart overf¿rt til Solund kommune i 1964), Ytre Sogn. Bur no i Fagernes, Valdres. Gift og har to born

 

Utdanning:

Sogndal Gymnas, Sogndal i Sogn 1968 – 71, Allmennl¾rarutdanning frŒ Elverum l¾rarskule 1973-75, Kr¿pps¿ving Volda l¾rarskule  1975-76, Matematikkutdanning Alta 1979-80 og Gj¿vik 1997-98  Mellomfag idrett og hovudfag idrett Norges Idrettsh¿gskule 1980-81 og 1984-94, 1994.

 

Har vore tilsett i/ved:

Solund kommune: Solund ungdomskule 1971-72, MŒlselv kommune: Haraldvollen leirskole 1976-77, Loppa kommune: ¯ksfjordbotn skole 1977 – 84 som l¾rar og rektor, Oppland fylkeskommune: Fagernes vidaregŒande skule (no Valdres vidaregŒande skule) frŒ 1985.

 

Jobbar i dag som lektor med faga idrettsfag, kropps¿ving og matematikk

Driv eige reklamefirma "KML Fagernes Trykk & Reklame"

Verv / oppgŒver  :

Prosjektleiar for Losnaspelet sidan 1998.

Leiar i skigruppa Fagernes IL 1990- 2002

Trenar i Fagernes IL / Valdres Ski 1994 - 2004

            Medforfattar av boka "Riddarane av Losna" (Selja Forlag 2006)