Losnaspelet
| PROGRAM | HISTORIKK | ROLLENE | KART | SAMBAND | OVERNATTING | BILLETTAR | SISTE NYTT | ANSVARLEGE | EPOST |
RIDDARANE AV LOSNA

Riddarane av Losna

SuvenirarRiddarane av Losna

Boka "Riddarane av Losna" handlar om dei tre framståande adelsmennene Erlend Filippusson (ca 1330-1407), sonen Eindride Erlendsson (ca 1360-1440) og sonesonen Erlend Eindridesson (ca 1400-1452). Setegarden låg på øya Losna i ytre Sogn, men sine høge, kongelege embete hadde dei i Bergen, Oslo og Tunsberg. Boka er på 210 sider og levandegjer ei spennande og til no i stor grad ukjent historie. Ein viktig del av norsk rikshistorie.

Boka kostar kr. 198,- ( før kr. 348,-) pluss kr. 150,- i frakt og kan kjøpast i nettbutikken

Den kan også bestillast på
km-l@online.no.

WEBANSVARLEG